Đóng lại
Nghiệp vụ sư phạm

Nghiệp vụ sư phạm

Thăm dò ý kiến
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai thông tin của trường TH Võ Thị Sáu

 

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kin tuyn sinh

ThựchiệnđúngQuyđịnhvềtuyểnsinhcủangành

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

- ChươngtrìnhgiáodụcphổthôngcấpTiểuhọc (Ban hànhkèmtheo QĐ số 16//2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 05/5/2006 củaBộtrưởngBộGiáodục

- Thựchiệnvănbảnsố 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01/9/2006 củaBộ GD&ĐT vềHướngdẫnthựchiệnchươngtrìnhcácmônhọclớp 1,2,3,4,5

- Thựchiệndạytheohọccácnội dung đãgiảmtảitheocôngvănsố 5842/BGD ĐT-Vpngày 01/9/2011 củaBộtrưởngBộ GD-ĐT.

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Họp Cha Mẹ học sinh 3 lần/ năm học.

 

-Thực hiện tốt nhiệm vụ học sinh theo Điều lệ trường tiểu học, Nội quy của nhà trường

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Học sinh thuộc diện chính sách theo quy định. ( từ nguồn của Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học, các mạnh thường quân ... )

- HọcsinhthamgiahoạtđộngĐộiThiếuniênTiềnphongHồChí Minh, đượcthamgiavàocáchoạtđộngtruyềnthống, cáchoạtđộngxãhội.

- Sinhhoạttậpthể, sinhhoạtđầutuầndướicờtheotừngchủđiểm

- SinhhoạtchủđiểmcácngàyLễlớn

- Tổchứctốtcáchoạtđộng NGLL, sinhhoạtngoạikhóatheomụctiêugiáodụccủatừngtổ, khối

- Giáodụctruyềnthốngvàrènkĩnăngsốngcho HS. Đưacáctròchơidângianvàotrườnghọc, thamgiacáccuộcthinhằmphụcvụchoviệc GDTD họcsinh.,

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

- Đạt năng lực, phẩm chất.

- 96% trở lên học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100% học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học

- Sức khoẻ tốt.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

-Đủkhảnăngđểhọc ở lớptrênhoặccấphọctrên

 

 

 

Phường 9, ngày ….. tháng 7 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
 

 

Biểu mẫu 06

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

357

73

73

81

74

56

II

Số học sinh học 2 bui/ngày

 

 

 

 

 

 

III

Số học sinh chia theo năng lực

357

73

73

81

74

56

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

250

(70)

52

(71.2)

60

(82.2)

51

(63)

53

(71.6)

34

(60.7)

2

Đạt

(t lso với tổng số)

102

(28.6)

20

(27.4)

12

(16.4)

28

(34.6)

20

(27)

22

(39.3)

3

Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

5

(1.4)

1

(1.4)

1

(1.4)

2

(2.4)

1

(1.4)

 

IV

Số học sinh chia theo phẩm chất

357

73

73

81

74

56

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

244

(68.3)

47

(64.4)

63

(86.3)

55

(67.9)

45

(60.8)

34

(60.7)

2

Đạt

(t lso với tổng số)

111

(31.1)

26

(35.6)

9

(12.3)

26

(32.1)

28

(37.8)

22

(39.3)

3

Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

2

(0.6)

 

1

(1.4)

 

1

(1.4)

 

V

Shọc sinh chia theo kết quả hc tập

357

73

73

81

74

56

1

Hoàn thành tt

(t lso với tổng số)

84

(23.5)

21

(28.8)

23

(31.5)

13

(16.1)

17

(23.0)

10

(17.9)

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

259

(72.6)

48

(65.7)

46

(63.0)

65

(80.2)

55

(74.3)

45

(80.3)

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

14

(3.9)

4

(5.5)

4

(5.5)

3

(3.9)

2

(2.7)

1(KT)

(1.8)

VI

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(t lso với tổng số)

343

(96.1)

69

(94.5)

69

(94.5)

78

(96.1)

72

(97.3)

55

(98.2)

A

Trong đó:HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

158

(44.3)

36

(49.3)

41

(56.2)

30

(37.0)

25

(33.8)

26

(46.4)

B

HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

 

 

 

 

 

1

(1.8)

2

lại lớp

(tlso với tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày ….. tháng 7 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
 

Biểu mẫu 07

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

7/13

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

7

-

1

Phòng học kiên cố

7

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ, mượn

 

-

III

Số điểm trường lẻ

 

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

10891.8

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

7298.1

 

VI

Tổng diện tích các phòng

432

 

1

Diện tích phòng học (m2)

432

 

2

Diện tích thư viện (m2)

 

 

3

Diện tích phòng giáo dục thchất hoặc nhà đa năng (m2)

 

 

4

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)

 

 

5

Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)

 

 

6

Diện tích phòng học tin học (m2)

 

 

7

Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)

 

 

8

Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tt hc hòa nhp (m2)

 

 

9

Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: b)

 

Số bộ/lớp

1

Tổng sthiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy đnh

 

 

1.1

Khối lớp 1

31

 

1.2

Khối lớp 2

33

 

1.3

Khối lớp 3

40

 

1.4

Khối lớp 4

40

 

1.5

Khối lớp 5

40

 

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiu còn thiếu so với quy định

 

 

2.1

Khối lớp 1

20

 

2.2

Khối lớp 2

20

 

2.3

Khối lớp 3

10

 

2.4

Khối lớp 4

10

 

2.5

Khối lớp 5

10

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

 

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

3

 

2

Cát xét

3

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

1

 

5

Thiết bị khác...

 

 

6

…..

 

 

 

 

Nội dung

Slượng(m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

S m2/hc sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

 

2

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

 

XIX

Tường rào xây

X

 

 

 

….., ngày ….. tháng 7 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

Biểu mẫu 08

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018

 

S

T

T

Nội dung

Tổngsố

Trìnhđộđàotạo

Hạngchứcdanhnghềnghiệp

Chuẩnnghềnghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuấtsắc

Khá

T/bình

Kém

Tổngsốgiáoviên, cánbộquảnlývànhânviên

28

 

 

11

7

8

2

15

5

3

10

13

 

 

I

Giáoviên

21

 

 

10

5

6

 

15

4

2

8

13

 

 

Trongđógiáoviênchuyênbiệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếngdântộc

2

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

2

 

 

2

Ngoạingữ

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

3

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Âmnhạc

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

5

Mỹthuật

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

6

Thểdục

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

II

Cánbộquảnlý

2

 

 

1

1

 

 

 

1

1

2

 

 

 

1

Hiệutrưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

2

Phóhiệutrưởng

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

III

Nhânviên

5

 

 

 

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhânviênvănthư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhânviênkếtoán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủquỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhânviên y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhânviênthưviện

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhânviênthiếtbị, thínghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhânviêncôngnghệthông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhânviênhỗtrợgiáodụcngườikhuyếttật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhânviênbảovệ

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

10

Nhânviênphụcvụ

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày ….. tháng 7 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
 

tin của trường 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 123
Tháng trước : 157